Accidente Deportivo

URXENCIAS

Protocolo resumido para urxencias

Nacid@s entre 2004 e 2014 (6 a 16 anos)
Ambos Incluídos

Están amparados polo plan XOGADE. EN CASO DE URXENCIA VITAL acudir ao centro médico máis próximo e comunicar o accidente antes de 24 horas.

EN CASO DE NON URXENCIA VITAL cubrir a comunicación de accidente antes de acudir ao centro sanitario que lle indique a aseguradora.

A vía máis recomendable é cubrir a comunicación de accidente en https://partsport.mgc.es e agardar a que nos chamen para indicarnos a que centro debemos acudir (tamén poden cubrilo telefonicamente no 619 818 737 ou no 902 888 989). 

Protocolo completo Plan XOGADE

Resto de idades (menores de 6 e maiores de 16 anos)

O federado deberá acudir a un Centro Concertado pola aseguradora chamando previamente ao teléfono de asistencia: 646897967 de Itegra que figura no dorso da súa tarxeta federativa. Nese momento se declara o parte de accidente en ITEGRA vía telefónica en www.itegra.es e indícase ao federado o centro onde debe acudir a urxencias, emitindo unha autorización ao centro indicado, con copia ao e-mail do federado (dato que nos informa ao declarar o sinistro). O federado debe remitir o informe de urxencias ao alta a soporte@itegra.es para valorar o seguimento posterior necesario.


646.897.967

Nº Póliza: 7025 - 372936

Protocolo completo AXA-Itegra


CONDICIÓNS XERAIS E RESTO DE ATENCIÓNS

GASTOS DE XESTIÓN

Todo accidente deportivo que non se produza dentro dunha proba (competición ou marcha) ou que non estea recollido no acta de dita proba, terá un coste de 20 € en concepto de gasto por xestión e tramitación do accidente. Están exentos de abonar dito importe de 20 € os menores de 16 anos.

En calquera caso, están excluidas todas aquelas lesións consecuencia da participación do deportista federado en eventos non federados, nos cales será reponsable da totalidade da asistencia sanitaria, a compañía aseguradora do mesmo.

 

ACCIDENTE CON DANOS A TERCEIROS

En caso de accidente no que ocasionase danos a un terceiro, deberá poñerse en contacto coa Federación chamando ao 986-22-41-58, en horario de oficina, para tramitar o sinistro. Lembre que este seguro ten unha franquía de 350 euros.

Póliza seguro Responsabilidade Civil

 

ATENCIÓN ORGANIZADORES DE PROBAS DEPORTIVAS INSCRITAS NO CALENDARIO AUTONÓMICO

Deberá notificar os protocolos de Axa-Itegra ou do Plan Xogade aos servizos sanitarios contratados (médico e ambulancias) para prestar a primeira asistencia sanitaria.

PARA CASOS DE TRASLADOS A CENTROS CONCERTADOS, chamar previamente ao teléfono de asistencia 646 897 967 de Itegra ou 619 818 737 do plan Xogade que figura no dorso da tarxeta federativa do corredor. Tamén dispoñen da listaxe de centros concertados na páxina web da FGC www.fgalegaciclismo.es no menú Federación-Seguros.

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es