Facebook Twitter Youtube Instagram Español

¿Cómo dar de alta un clube?

 

Paso 1: Dar de alta o clube no Rexistro de entidades deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
O trámite para a creación dun club deportivo deberá realizarse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), procedemento PR946A "Rexistro de entidades deportivas", e deberá achegar a seguinte documentación:

   • Solicitude de inscrición (modelo normalizado).

   • Acta de constitución da entidade deportiva.

   • Acta de aprobación dos estatutos pola Asemblea Xeral.

   • Relación dos nomes, número de DNI e domicilio dos promotores ou directivos.

   • Estatutos da entidade. Os estatutos deben estar asinados en todas as follas por todos os fundadores.

   • Xustificante de ter aboado as taxas.

   • Para o caso de constitución de entidades deportivas por persoas xurídicas deberán achegar, ademais da fotocopia compulsada da escritura de constitución de cada persoa xurídica, a acreditación do poder de cada un dos representantes das persoas xurídicas fundadoras ou promotoras do club deportivo.

   • Certificación negativa de denominación.

*Pago de taxas a través de internet: o pagamento das taxas pode efectuarse por internet a través da páxina web da Consellería de Facenda. - (Acceso directo a iniciar taxa)

Modelos de impresos consultar en https://deporte.xunta.gal/gl/rexistro-de-entidades

Paso 2: Solicitar o CIF na Axencia Tributaria

Paso 3: Dar de alta o clube na zona privada da FGC

 

 

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es