Facebook Twitter Youtube Instagram Español

¿Cómo federar unha proba?

 

Paso 1. Solicitar a proba na zona privada.

imagen Manual para solicitar probas

Paso 2. Cubrir o regulamento de carreira

Paso 3. Pago das taxas no número de conta da FGC: ES75 2080 5527 0730 4000 1273

imagen Prezos das Taxas 2023  

 

Os prazos establecidos pola Xunta de Galicia para solicitar as pertinentes autorizacións son:

- Para as probas e marchas ciclismo para todos de BTT, 3 meses de antelación na Consellería de Medio Rural

- Para as probas de estrada, 1 mes ante a Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza.

Isto implica que deberán remitir os regulamentos a Federación como mínimo 15 días antes para a expedición dos certificados. Para as probas que só requiran a autorización do seu concello ou non necesitan ningún tipo de permiso, o prazo de presentación dos regulamentos ante a FGC é de 45 días (o mesmo prazo que as probas de estrada) Coa remisión dos regulamentos á Federación, deben achegar as copias dos xustificantes dos pagos das taxas federativas e da arbitraxe, sen este requisito, non se aprobarán os regulamentos e non se expedirán os certificados, polo que, non se dará cobertura á proba.

 

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es