Protocolo de actuación en caso de accidente deportivo

Plan XOGADE

(maiores de 6, menores de 16 anos)

EN CASO DE URXENCIA VITAL acudir ao centro médico máis próximo e comunicar o accidente antes de 24 horas. EN CASO DE NON URXENCIA VITAL CUBRIR A COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE ANTES DE ACUDIR AO CENTRO SANITARIO QUE LLE INDIQUE A ASEGURADORA (en ningún caso estarán cubertos os incidentes non notificados, para a certificación posterior teñen 7 días desde o do accidente). Poden pasar uns días desde a lesión para comprobar evolución. A vía máis recomendable é cubrir a comunicación de accidente en https://partsport.mgc.es e agardar a que nos chamen para indicarnos a que centro debemos acudir (tamén poden cubrilo telefonicamente no 619 818 737 ou no 902 888 989).

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En caso de accidente no que ocasionase danos a un terceiro, deberá poñerse en contacto coa Federación chamando ao 986-22-41-58, en horario de oficina, para tramitar o sinistro. Lembre que este seguro ten unha franquía de 350 euros.

 

 DOCUMENTOS Plan XOGADE:

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es