Protocolo de actuación en caso de accidente deportivo

Plan XOGADE

(maiores de 6, menores de 16 anos)

Canal Salud 24 S.L 

TLF DE ASISTENCIA 91 737 28 18  

Email: gestionxogade@canalsalud24.com

§ En caso de URXENCIA VITAL, os asegurados poden acudir ao servizo de emerxencias máis próximo y comunicarán o accidente antes de 24 horas. 

§ En caso de non URXENCIA VITAL cubrirán a comunicación de accidente antes de acudir ao centro sanitario que lle indique a aseguradora. En ningún caso estarán cubertos os incidentes non notificados. Para a certificación posterior teñen 7 días desde o do accidente.  

1. COMUNICAR

No 91 737 28 18 ou www.depor-xogade.com
Precisará o Identificador que está no carné de Xogade

2. Nuns minutos recibirán unha chamada indicando o
centro médico no que autorizan a asistencia.
(Recibirán un SMS ou correo electrónico co número de
expediente e un código de acceso á plataforma de seguimento www.depor-xogade.com)

3. ACUDIR ao centro médico indicado pola mútua.

4. Os representantes legais recibirán un SMS cun enlace para AUTORIZAR a xestión de datos.

5. Deberán ENVIAR os informes médicos (tamén o de ALTA) á aseguradora. 

Teñen 2 vías:
Correo: gestionxogade@canalsalud24.com
Plataforma: www.depor-xogade.com

 

-- A entidade (centro educativo, club ou federación) ten 7 días desde a lesión para CERTIFICAR na aplicación de Xogade.

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En caso de accidente no que ocasionase danos a un terceiro, deberá poñerse en contacto coa Federación chamando ao 986-22-41-58, en horario de oficina, para tramitar o sinistro. Lembre que este seguro ten unha franquía de 350 euros.

 

 DOCUMENTOS Plan XOGADE:
 

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es