Facebook Twitter Youtube Instagram Español

Licenza dixital 2021

11 DE NOVIEMBRE DE 2020

A licenza física xa non será expedida a partir do 1 de xaneiro

Licenza-dixital-2021-

Na reunión da Comisión Delegada da Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), celebrada o pasado 3 de novembro, aprobouse por unanimidade, co voto favorable de todos os membros presentes, a implantación da licenza dixital con carácter único para todas as licenzas federativas nacionais. Devandito cambio entrará en vigor coa licenza de 2021, con data de expedición a partir do 1 de xaneiro desta inminente próxima tempada, por iso, a licenza física xa non será expedida polas federacións.

Este proceso é a culminación do iniciado o ano pasado, cando se dixitalizou a licenza, e que durante todo este ano conviviu de maneira simultánea coa licenza física. Con todo, no referido ao próximo ano, a Comisión Delegada, amparada na normativa UCI (1.1.024), e tendo en conta a situación actual e a “nova” realidade dela derivada, así como a aposta pola sustentabilidade e atendendo aos eixos de acción de goberno expresado polo Consello Superior de Deportes (CSD) en aras da dixitalización do deporte, decidiu a expedición unicamente da licenza dixital para a próxima tempada, eliminando por tanto a impresión física da licenza federativa.

Por este motivo, a RFEC está a traballar na implementación das ferramentas para que os deportistas poidan ver a súa licenza, así como os seus clubs e directores deportivos.

Fonte: RFEC

 

R/ Fotógrafo Luís Ksado, 17
36209 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986.22.41.58
federacion@fgalegaciclismo.es